Grafické listy

/Grafické listy
Grafické listy admin 2018-06-21T20:48:00+00:00

Prodej grafických listů od výtvarníků

Michaela Lesařová Roubíčková

Akademická malířka

Je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Studovala v ateliéru grafiky a ilustrace u prof. K. Svolinského a prof. Z. Sklenáře v letech 1967 – 1973. Narodila se 19. 4. 1949 jako dcera předních sklářských výtvarníků v Praze. Zde žije a tvoří dodnes. Jako svobodná výtvarnice se zabývá volnou a užitou grafikou, kresbou a ilustracemi, příležitostně i trojrozměrnými realizacemi v různých materiálech – objekty, šperky, módní a bytové doplňky, tkaní, sklo…

V letech 1973 – 1974 byla zaměstnána ve Středisku vědeckotechnických informací IKEMu při Thomayerově nemocnici v Praze, kde se zabývala vědeckou kresbou. Knižní ilustrace tvoří pro bibliofilská a kolibří vydání poezie, přes beletrii a populárně naučnou literaturu a učebnice, až po chirurgické atlasy. Je členkou sdružení Hollar, Asociace volné grafiky, evropského kulturního klubu, Masarykovy akademie umění a Nadace umění pro zdraví a další.

Ivana Jurná Lipská

Akademická malířka

Vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze a poté Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. A. Fišárka a doc. Čepeláka. Po absolutoriu v roce 1974 se zúčastnila mnoha společných výstav a akcí Svazu čs. výtvarných umělců, při kterých byla několikrát oceněna. Např. Bienále dřevořezu a dřevorytu v Banské Bystrici, Ex libris Chrudim, Salony výtvarných umělců Praha…

Samostatně vystavovala a vystavuje v Praze, Pardubicích, Znojmě, Brně, Humpolci, Bratislavě, Velké Británii, Bahrainu, Kubě, Německu.. Věnuje se malbě, grafice, tvorbě gobelínů, tapisérií, užité grafice, ilustracím a kopiím starých mistrů. Její práce jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galerie a Ministerstva kultury ČR, v galeriích v Newmarketu a Doncasteru ve Velké Británii, USA, Německu…

Jiří Bouda

Grafik, malíř, ilustrátor

Jiří Bouda vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. Karla Svolinského. Jeho závěrečnou prací byl kalendář s pražskými motivy, kde však převládalo téma dopravy. Téma, které je pro pana Boudu charakteristické. Železnice jej od mládí přitahovala natolik, že po ukončení vysokoškolského studia začal pracovat jako signalista na stavědle nádraží v Praze – Bubenči. Jiří Bouda je členem sdružení Hollar a patří mezi naše přední grafiky.